Sijaisen määrääminen kaupunkiympäristön toimialalla Liikenneliikelaitoksen (HKL) toimitusjohtajalle

HEL 2022-006589
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 76 §

Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisen määrääminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti, kumoten asiassa 26.11.2021 (182 §) tekemänsä päätöksen, että liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan estyneenä tai poissa ollessa tämän sijaisena toimii varatoimitusjohtaja Lauri Kangas.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 § 3 mom. mukaan liikelaitoksen toimitusjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa liikelaitoksen johtokunnan määräämä viranhaltija

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi