Nordic Safe Cities -verkoston jäsenyys, kaupunginkanslia

HEL 2022-010185
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 596 §

Nordic Safe Cities -verkoston jäsenyys

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Jussi Halla-ahon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää jatkaa Helsingin jäsenyyttä Nordic Safe Cities -verkostossa.

Sulje

Helsingin kaupunki on ollut Nordic Safe Cities -verkoston jäsen vuodesta 2016 alkaen. Verkosto saattaa yhteen pohjoismaisia kaupunkeja vahvistamaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa turvallisuusosaamisen ja yhteiskunnallisen resilienssin kasvattamiseksi. Temaattisesti verkosto keskittyy polarisaation, vihapuheen, ääriajattelun ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan. Jäsenistö muodostuu pohjoismaisista pääkaupungeista sekä muista Helsingille oleellisista verrokkikaupungeista, ja kyseessä on Helsingin turvallisuustyön kannalta merkittävin kaupunkien välinen verkosto. Verkosto tarjoaa Helsingille tärkeää vertaisoppia, räätälöityä asiantuntija-apua, hyödyllisiä kontakteja ja näkyvyyttä korkean profiilin tapahtumissa.

Verkoston vuosittainen jäsenmaksu on 75 000 DKK eli noin 10 000 euroa ja vuoden 2023 jäsenmaksu erääntyy maksettavaksi 2/2023. Vuodesta 2023 alkaen Helsingin ollessa verkoston jäsen jäsenmaksu maksetaan talousarviokohdalta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi.

Nordic Safe Cities –verkoston toimintaan osallistumisen koordinoinnista vastaa kaupunginkanslian strategiaosaston turvallisuus- ja valmiustiimi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Miila Lukkarinen, erityisasiantuntija, puhelin: 36502

miila.lukkarinen@hel.fi