Ajankohtaiskatsaus, Sarastia

HEL 2022-010486
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 605 §

Aamukouluasia: Sarastia-palkanmaksujärjestelmän ajankohtaiskatsaus

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 19.9.2022 kokoukseen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat henkilöstöjohtaja Nina Gros ja Sarastia Oy:n toimitusjohtaja Mika Kantola.

Vastaehdotus:
Mari Rantanen: Päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja kehottaa:
- selvittämään vaihtoehtoiset tavat varmistaa palkanmaksun virheettömyys ohjeistamalla esimerkiksi käyttämään ensisijaisesti soten ja kaskon toimialalla Seurea sijaisten palkkaamiseksi, jotta työntekijät saavat rahansa varmemmin.
- edistää edelleen työntekijöiden mahdollisuutta saada puuttuvia palkkoja viimekädessä kaupungin käteiskassasta
- kehottaa kaupungin selvittämään Sarastian korvausvelvollisuutta kaupungille sellaisen järjestelmän toimittamisesta, joka ei toimi odotetulla tavalla.
-kehottaa ratkaisemaan ripeästi tulorekisteriin liittyvät ongelmat
-kehottaa jatkamaan työntekijöille maksettavien korvauksien neuvottelua
Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa selvittämään vaihtoehtoja Sarastialle.

Mari Rantasen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Juhana Vartiaisen ehdotuksesta 19.9.2022 kokoukseen.

Kaupunginhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Sulje

Kaupunki siirtyi uuteen Sarastia-palkanmaksujärjestelmään huhtikuussa 2022. Järjestelmän käyttöönotto ei ole sujunut odotetusti.

Helsingin kaupunki ja kaupungille palkkajärjestelmän toimittanut Sarastia Oy ovat käyneet läpi järjestelmän suorituskykyyn ja käytettävyyteen liittyviä korjaustarpeita.

Töitä tilanteen korjaamiseksi tehdään edelleen yhteistyössä kaupungin, Sarastia Oy:n sekä ulkoisten kumppanien kanssa. Tavoitteena on automatiikan ja käytettävyyden lisääminen sekä virheiden ennakoiva korjaaminen.

Kokouksessa esitellään Helsingin kaupungin palkanmaksun tilannekatsaus sekä järjestelmän käytettävyyteen tehtyjä korjauksia. Asiantuntijana osallistuvat henkilöstöjohtaja Nina Gros ja Sarastia Oy:n toimitusjohtaja Mika Kantola.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi