Kokousajat, Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 2023

HEL 2022-010774
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 66 §

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan kokoontuminen

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta (Stara)

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 17.5.2023 kello 15 etäkokouksena.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päätti

- kokoontua keskiviikkona 14.6.2023 kello 16.
- peruuttaa torstaina 15.6.2023 kello 16 alkavan kokouksensa.

Käsittely

Esittelijä: Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää pitää ylimääräisen kokouksen keskiviikkona 17.5.2023 kello 15 etäkokouksena.

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta päättää

  • kokoontua keskiviikkona 14.6.2023 kello 16.
  • peruuttaa torstaina 15.6.2023 kello 16 alkavan kokouksensa.
Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta.

Sulje

Rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta 19.01.2023 § 10

10.11.2022 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätietojen antaja

Eero-Pekka Eskelinen, hallintolakimies, puhelin: 09 310 38425

eero-pekka.eskelinen@hel.fi