Lounassetelien käyttöoikeus, kaupunginkanslia, viestintäosasto, alueosallisuustiimi, Stadiluotsit

HEL 2022-011063
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 36

Kaupunginkanslian viestintäosaston alueosallisuustiimin stadiluotsien lounassetelien käyttöoikeus

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti oikeuttaa viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön alueosallisuustiimin stadiluotsit käyttämään lounasseteleitä 1.10.2022 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian delegointipäätöksen kansliapäällikkö 12.10.2018 §206 mukaan osastopäällikkö päättää lounassetelien käytöstä, kun ruokailua ei voida muuten järjestää.

Lounasseteleiden käytössä noudatetaan henkilöstöjohtajan 22.12.2021 §67 päätöstä ateriahinnoista, jonka mukaan henkilöstöruokailussa käytetään 1.1.–31.12.2022 ajalla 10 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 7,15 euroa.

Kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstöruokailun periaatteiden mukaan kaupungin henkilöstöruokailu toteutetaan alla mainitun ensisijaisuusjärjestyksen mukaan seuraavasti:

a) kaupungin henkilöstöravintolat
b) kaupungin ulkopuolisen ravitsemusliikkeen kanssa tehdään ruokailusopimus
c) sovitaan ruoan kuljettamisesta työpaikalle
d) käytetään lounasseteleitä

Helsingin kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuus ja neuvonta -yksikön alueosallisuustiimin stadiluotsien työpaikka sijoittuu useamman kerran viikossa siten, että henkilöstöravintola ei ole saavutettavissa kohtuullisessa ajassa 30 minuutin ruokataukoon nähden. Tämän lisäksi osa työstä ajoittuu ilta- ja viikonloppuaikaan, jolloin henkilöstöravintoloita ei ole mahdollisuus käyttää.

Päätös tullut nähtäväksi 22.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini Heino-Mouhu, sovittelutoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43517

sini.heino-mouhu@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja