Kokousajat, Liikenneliikelaitoksen johtokunta 2023

HEL 2022-011956
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 77 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2023

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti pitää varsinaiset kokouksensa kevätkaudella 2023 seuraavasti:

  • 27.1. klo 12:00
  • 15.2. klo 12:00
  •   9.3. klo 14:00
  • 14.4. klo 12:00
  • 15.5. klo 12:00
  • 15.6. klo 13:00

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

 
Sulje

Johtokunta päättää varsinaisista kokouksistaan kutakin kalenterivuotta varten erikseen ja kokoontuu ylimääräisiin kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätietojen antaja

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 09 310 20277

saara.kanto@hel.fi