Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, tietosuojavastaava, työavain KANSLIA-02-20-22

HEL 2022-012007
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 724 §

Tietosuojavastaavan virkaan ottaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Sari Sohlberg, va. tiedonhallintapäällikkö, puhelin: 09 310 64438

sari.sohlberg@hel.fi