Tilinpäätös vuodelta 2022, Helsingin kaupunki

HEL 2022-012828
3. / 6 §

Työterveysliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1-31.12.2022. Samalla johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden alijäämä yhteensä 880 904,93 euroa, siirretään liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Lisäksi johtokunta totesi, että tilinpäätöksen riskitarkastelussa todetusti muutostilanne on lisännyt toiminnan riskejä ja vaikuttanut liikelaitoksen palvelukykyyn. Useat riskit ja hallintakeinot ovat kaupunkitasoisia, eivätkä ole liikelaitoksen keinoin vaikutettavissa.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että lisäksi johtokunta toteaa, että tilinpäätöksen riskitarkastelussa todetusti muutostilanne on lisännyt toiminnan riskejä ja vaikuttanut liikelaitoksen palvelukykyyn. Useat riskit ja hallintakeinot ovat kaupunkitasoisia, eivätkä ole liikelaitoksen keinoin vaikutettavissa.

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1-31.12.2022. Samalla johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden alijäämä yhteensä 880 904,93 euroa, siirretään liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Sulje

Kuntalain 67 §:n ja 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Esityksen kunnallisen liikelaitoksen tilikauden tuloksen käsittelystä tekee johtokunta.

Työterveysliikelaitoksen liikevaihto toimintavuonna 2022 oli 16 518 725,21 euroa. Tilikauden alijäämä oli 880 904,93 euroa.

Asiakaskokemusta mittaava NPS-arvon toteuma (sitova toiminnallinen tavoite) oli 63 vuonna 2022, tavoite oli 69. Hoitochatin käytettävyys (CES) oli 2,6, tavoite oli alle 2,5.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Marko Karvinen

Lisätietojen antaja

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi