Valtuustoaloite, omaishoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen

HEL 2022-013020
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 149 §

Valtuutettu Hilkka Ahteen aloite omaishoitajan sijaisen palkkaamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta luottamushenkilöille

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Hilkka Ahteen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Valtuutettu Hilkka Ahde ehdotti valtuutettu Ville Jalovaaran kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

 
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, voisiko omaishoitajan sijaisen palkkaamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisessa luottamushenkilölle ottaa käyttöön tapauskohtaisesti omaishoidettavan kunnosta riippuen palvelusetelit.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

3 äänestys

3 äänestys

Valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI.

JAA-ehdotus: Valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottama toivomusponsi
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 32
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Ted Apter, Sirpa Asko-Seljavaara, Nita Austero, Mika Ebeling, Elisa Gebhard, Tuula Haatainen, Jussi Halla-aho, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Fardoos Helal, Jenni Hjelt, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Mikael Jungner, Atte Kaleva, Pia Kopra, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Sami Muttilainen, Matti Niiranen, Dani Niskanen, Mikko Paunio, Katri Penttinen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Wille Rydman, Mirita Saxberg, Ilkka Taipale, Erkki Tuomioja, Sinikka Vepsä

Tyhjä: 50
Mukhtar Abib, Outi Alanko-Kahiluoto, Eva Biaudet, Harry Bogomoloff, Silja Borgarsdottir Sandelin, Fatim Diarra, Nora Grotenfelt, Mia Haglund, Juha Hakola, Atte Harjanne, Harry Harkimo, Titta Hiltunen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Shawn Huff, Anniina Iskanius, Emma Kari, Elina Kauppila, Marko Kettunen, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Laura Kolbe, Laura Korpinen, Sini Korpinen, Minja Koskela, Minna Lindgren, Ajak Majok, Petra Malin, Otto Meri, Nina Miettinen, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Amanda Pasanen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Pekka Sauri, Daniel Sazonov, Seida Sohrabi, Osmo Soininvaara, Elina Valtonen, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Poissa: 3
Paavo Arhinmäki, Laura Kolehmainen, Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Hilkka Ahteen ehdottamaa toivomuspontta.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta, voisiko omaishoitajan sijaisen palkkaamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaamisessa luottamushenkilölle ottaa käyttöön tapauskohtaisesti omaishoidettavan kunnosta riippuen palvelusetelit

Ei: Vastustaa

Jäsen Valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Apter, Ted Kokoomuksen valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Austero, Nita Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ebeling, Mika Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Haatainen, Tuula Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Helal, Fardoos Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hjelt, Jenni Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Jalovaara, Ville Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Jungner, Mikael Liike Nyt Helsinki
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kopra, Pia Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Muttilainen, Sami Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Niiranen, Matti Kokoomuksen valtuustoryhmä
Niskanen, Dani Kokoomuksen valtuustoryhmä
Paunio, Mikko Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Penttinen, Katri Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Saxberg, Mirita Kokoomuksen valtuustoryhmä
Taipale, Ilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Tuomioja, Erkki Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Vepsä, Sinikka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Abib, Mukhtar Kokoomuksen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Biaudet, Eva Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Bogomoloff, Harry Kokoomuksen valtuustoryhmä
Borgarsdottir Sandelin, Silja Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Diarra, Fatim Vihreä valtuustoryhmä
Grotenfelt, Nora Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harjanne, Atte Vihreä valtuustoryhmä
Harkimo, Harry Liike Nyt Helsinki
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Holopainen, Mari Vihreä valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Huff, Shawn Vihreä valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Kari, Emma Vihreä valtuustoryhmä
Kauppila, Elina Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kettunen, Marko Ei valtuustoryhmää
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Kivelä, Mai Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolbe, Laura Keskustan valtuustoryhmä
Korpinen, Laura Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Korpinen, Sini Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lindgren, Minna Vihreä valtuustoryhmä
Majok, Ajak Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Malin, Petra Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Miettinen, Nina Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Oskala, Hannu Vihreä valtuustoryhmä
Pajunen, Jenni Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Peltokorpi, Terhi Keskustan valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sauri, Pekka Vihreä valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sohrabi, Seida Kokoomuksen valtuustoryhmä
Soininvaara, Osmo Vihreä valtuustoryhmä
Valtonen, Elina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Vihreä valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kolehmainen, Laura Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Månsson, Björn Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 13 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 8 0 14 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 7 0 2 0
Liike Nyt Helsinki 2 0 1 0
Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä 1 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 1 0 8 2
Ei valtuustoryhmää 0 0 1 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 0 2 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 0 4 1
Vihreä valtuustoryhmä 0 0 18 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Hilkka Ahde ja 28 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupungin hallintosääntöä muutetaan niin, että omaishoitajan sijaistamisesta maksetaan korvausta luottamushenkilöille silloin, kun luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu tarve palkata omaishoitajan sijainen. Aloitteessa nostetaan esille, että kuntalain mukaan luottamushenkilöille maksetaan korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen hoitamisen vuoksi aiheutuu. Aloitteen tekijät huomauttavat, että Helsingin hallintosääntö ei tunnista ansionmenetyksen lisäksi muita korvauksia, kuin lastenhoidon ja avustajan käytön. Aloitteessa todetaan myös, että kaupungin luottamushenkilöiden korvaushakemuslomakkeissakaan ei ole kohtaa, johon omaishoitajan sijaisen palkkaamisesta aiheutuneista kustannuksista voisi hakea korvausta.

Kuntalain 82 §:n 2 momentin mukaan luottamushenkilöille maksetaan korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 31 luvun 1 §:n mukaan luottamushenkilöille maksetaan korvauksia luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista. Saman luvun pykälissä 4–6 eritellään luottamushenkilöille maksettavat korvaukset, joita ovat ansionmenetyksen korvaaminen (HS 31 luku 4 §), lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen (HS 31 luku 5 §) sekä avustajan käytöstä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen (HS 31 luku 6 §).

Luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia koskevassa päätöksessä (kaupunginvaltuusto 23.6.2021 § 213) on eritelty ja määritelty ne korvaukset, joita luottamushenkilöille voidaan myöntää Helsingissä. Säännössä on mainittu ansionmenetyksen ja lastenhoidon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen sekä avustajan käyttämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen. Hallintosäännössä tai luottamushenkilöiden taloudellisissa etuuksissa ei ole mainintaa muista mahdollisista syistä, joiden takia luottamushenkilölle voi syntyä luottamustoimen hoitamisesta aiheutuneita kustannuksia ja joista luottamushenkilö voisi hakea korvausta. Selvää on, että kaikki laissa säädetyt korvaukset myönnetään, vaikka hallintosäännössä ei olisi asiasta mainintaa.

Kaupunginkansliassa on valmistelussa hallintosäännön muutos, jonka tavoitteena on selkeyttää omaishoitajan sijaisen palkkaamisesta syntyvien kustannusten korvaaminen luottamushenkilöille. Kaupunginhallitus katsoo, että on perusteltua muotoilla hallintosäännön luottamushenkilöiden korvauksia koskevat kohdat niin, että hallintosääntö selkeämmin vastaa kuntalakia.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Sulje

Kaupunginhallitus 05.06.2023 § 381

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Hilkka Ahteen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi