Rahoituksen myöntäminen nuorten palkkaamiseksi Siisti kesä -hankkeeseen kesäkaudelle 2023, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2022-013071
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 849 §

Rahoituksen myöntäminen Siisti kesä -hankkeen kesätyöntekijöiden palkkaamiseen kesäkaudelle 2023

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2023 talousarvion kohdassa 1 30 01 Khn käytettävänä olevasta määrärahasta kaupunginkanslian käytettäväksi 920 000 euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen Siisti kesä -hankkeeseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Siisti kesä -hankkeeseen myönnettävästä määrärahasta käytetään käyttösuunnitelman mukaisesti 870 000 euroa 16−20-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin sekä työntekijöiden suojavaatetuksiin, työvälineistöön sekä välittömiin turvakoulutuksiin 50 000 euroa. Myös 15-vuotiaat peruskoulun suorittaneet nuoret voivat työskennellä hankkeessa. Yhteensä hankkeeseen käytetään 920 000 euroa.

Rekrytoinneissa tulee kiinnittää erityistä huomiota kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitseviin, kuten vammaisiin, osatyökykyisiin, muunkielisiin ja muihin aliedustettuihin ryhmiin.

Määrärahalla voidaan palkata noin 270 nuorta 3 viikkoa – 2 kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Rahoitusta haetaan aiempien vuosien toteutuneen käytön ja kokemusten mukaisesti. Rahoituksen ja työkuukausien jakautuminen sovitaan erikseen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden sekä rakentamispalveluliikelaitos Staran kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Emmi Korvola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi