Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Seure Henkilöstöpalvelut Oy

HEL 2022-013214
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 119 §

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anu Tuomolin ja hallituksen puheenjohtaja Nina Gros. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Yhtiön omistajat ovat: Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, HUS-kuntayhtymä, Kauniaisten kaupunki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, Vantaan Tilapalvelut, Koulutuskuntayhtymä Omnia sekä Espoo Catering Oy. Helsingin kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,4 %.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

1. tavoite

Asiakaskeskeisyys

- Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely

- Tilausten täyttöaste

2. tavoite

Kilpailukyky

- Kilpailukyky suhteessa verrokkeihin

3. tavoite

Vastuullinen työnantajuus

- Säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely

4. tavoite

Kustannustehokkuus

- Liikevaihto / henkilötyövuosi

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anu Tuomolin antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Nina Gros.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi