Kokoonpanon muutos, liikuntajaosto, eroaminen

HEL 2022-013393
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 5 §

V 18.1.2023, Kulttuuri -ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

  • toteaa Mia Heinäsen luottamustoimen kulttuuri -ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenenä päättyneen vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi
  • valitsee Marika Sorjan kulttuuri -ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäseneksi (Teijo Aallon henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi Mia Heinäsen (PS) 2.8.2021 § 244 kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäseneksi (Teijo Aallon henkilökohtainen varajäsen) kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Mia Heinänen on 11.11.2022 pyytänyt eroa, koska muuttaa pysyvästi Espooseen 1.12.2022.

Kuntalain (410/2015) 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Lisätietojen antaja

Pilvi Ainola, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi