Määrärahojen siirto, esitys kaupunginhallitukselle, vuoden 2022 talousarvion sitovat määrärahat, Kaupunkiympäristölautakunta

HEL 2022-013852
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 96 §

V 1.3.2023, Eräiden vuoden 2022 talousarvioon merkittyjen sitovien talousarviokohtien määrärahojen siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion sitovien talousarviokohtien määrärahoja tarkoitusta muuttaen seuraavasti:

TA-kohta
euroa
 
 
8 10 Suuret liikennehankkeet
 
8 10 01 Kruunusillat
 
8 10 01 03 Liittyvät hankkeet
-150 000
 
 
siirretään kohtiin
 
8 10 02 Kalasatama-Pasila
 
8 10 02 02 Liittyvät kadut ja liikenneväylät
+100 000
8 10 03 Sörnäistentunneli
+50 000

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut infrahankkeiden rakentamista vuonna 2022. Talousarviovuoden aikana on ollut tarpeen poiketa eräiden talousarvion alakohtien mukaisesta suunnitellusta toimeenpanosta. Ylitysten kattaminen on mahdollista toteuttaa sitovien talousarviokohtien käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoina.

8 10 Suuret liikennehankkeet, Kylkn käytettäväksi

Vuoden 2022 talousarviossa talousarviokohdalle 8 10 Suuret liikennehankkeet kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi oli osoitettu 163,5 milj. euroa. Määrärahaa käytettiin yhteensä 146,2 milj. euroa. Määrärahaa jäi käyttämättä 17,3 milj. euroa.

Talousarviokohdassa 8 10 02 Kalasatama-Pasila, määrärahaa oli käytössä 50,9 milj. euroa, josta käytettiin yhteensä 50,915 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 0,015 milj. euroa.

Talousarviokohdassa 8 10 03 Sörnäistentunneli, määrärahaa oli käytettävissä 13,2 milj. euroa, josta käytettiin 13,233 milj. euroa, joka ylittää käytettävissä olevan määrärahan 0,033 milj. euroa. Määrärahat ylittyvät Hermannin rantatien peruskorjauksen ja sen yhteydessä rakennettavan Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon rakennustöiden edettyä ennakoitua nopeammin.

Talousarviokohdan 8 10 01 Kruunusillat määrärahaa jäi käyttämättä 6,6 milj. euroa johtuen viiveistä mm. Hakaniemensillan suunnittelussa ja toteutuksen aloituksessa sekä Näkinsillan urakasta. Käyttämättä jäävästä määrärahasta 0,1 milj. euroa esitetään siirrettäväksi talousarviokohtaan 8 10 02 Kalasatama-Pasila ja 0,05 milj. euroa esitetään siirrettäväksi talousarviokohtaan Sörnäistentunneli.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi