Tulosbudjetti vuonna 2023 ja toimintasuunnitelma, tarkastuslautakunta ja tarkastusvirasto

HEL 2022-014532
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 93 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan ja -viraston toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin vuodelle 2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 2 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusviraston tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot. Tarkastuslautakunnan ja -viraston tulosbudjetti ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ovat esityksen liitteenä 1.

Virastopäällikkö vastaa tulostavoitteiden saavuttamisesta ja tulosbudjetin toteuttamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Tarkastusjohtaja myös antaa vastuuhenkilöille talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.

Lautakunnan käsittelyyn tuodaan vuoden 2023 aikana kolme talousarvion toteutumisennustetta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Hanna Kurki, kaupunkitarkastaja, puhelin: +358931036476

hanna.k.kurki@hel.fi