Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, hammasproteesi

HEL 2022-014959
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 169 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje