Valtuustoaloite, liikenneturvallinen ja ympäristöystävällinen väistötila Heteniityn koululle

HEL 2023-000784
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 219 §

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta liittyen liikenneturvalliseen ja ympäristöystävälliseen väistötilaan Heteniityn koululle

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuravan lausunnon liitteenä olevasta valtuustoaloitteesta, joka koskee liikenneturvallista ja ympäristöystävällistä väistötilaa Vuoniityn peruskoulun Heteniityn toimipisteelle.

Vuoniityn peruskoulun Heteniityn toimipisteen perusparannus- ja laajennushanke on ajoitettu talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosille 2024-26. Koulun väistötiloina tullaan käyttämään sekä nykyisiä Lohikäärmeenpolun paviljonkeja että viereiselle tontille sijoitettavia paviljonkeja. Lautakunta pitää tärkeänä, että väistötilat voidaan ottaa käyttöön siten, että Vuoniityn peruskoulun perusparannus- ja laajennushanke saadaan käynnistettyä suunnitellussa aikataulussa kesäkuussa 2024. Väistötilaratkaisu on aloitteessa esitetyn mukainen.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 18.9. 2023 mennessä liitteenä olevasta Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta Vuoniityn Heteniityn toimipisteen väistötiloista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

perusopetusjohtaja
Outi Salo

Lisätietojen antaja

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 42542

carola.harju@hel.fi