Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, varastotila, Siltasaarenkatu 18-20, Antilooppi Ky / Kaupunginkanslia

HEL 2023-000978
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Vuokraus, vuokrasopimuksen jatkaminen, varastotila, Siltasaarenkatu 18-20, Antilooppi Ky / Kaupunginkanslia

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti jatkaa Antilooppi Ky:n ja Kaupunkiympäristön toimialan välistä vuokrasopimusta (211024139)) osoitteessa Siltasaarenkatu 18-20 (Ympyrätalo) sijaitsevan ja Antilooppi ky:n omistaman varastotilan Var 1K202 49,5m² osalta. Nykyinen vuokrasopimus päättyy 31.3.2023. Uusi varaston vuokrasopimus on määräaikainen ja sen päättymispäivä on 31.8.2023.

Varastototilan edelleen vuokrauksen sopimusta (211024139) kaupunginkanslian käyttöön jatketaan ajalle 1.4.2023-31.8.2023 siten, että vuokrauksessa vuokralaisen vuokrasopimukseen perustuvat ehdot mukaan lukien maksuvelvollisuudet säilyvät ennallaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian vuokrasopimus Antilooppi Ky:n kanssa on päättymässä ja varastotilan vuokrasopimusta halutaan jatkaa viidellä kuukaudella eteenpäin elokuun 2023 loppuun, jolloin kaupunkitietoyksikön varaston aineisto on saatu siirrettyä uuteen toimipisteeseen.

Päätös tullut nähtäväksi 28.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Sopimus vuokrasopimuksen muuttamisesta Var 1K202 1.4.-31.8.2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.