Tulosbudjetit vuonna 2023, kaupunginkanslian osastojen yksikkökohtaiset tulosbudjetit

HEL 2023-001395
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Kaupunginkanslian viestintäosaston vuoden 2023 yksikkökohtaisten tulosbudjettien vahvistaminen

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti, viitaten kansliapäällikön päätökseen 16.1.2023 § 5, vahvistaa viestintäosaston yksikkökohtaiset tulosbudjetit vuodelle 2023 liitteen mukaisina.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kvsto 7.12.2022 § 316) 5 luvun 1 § mukaan johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on suunnitella, seurata ja valvoa johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden toimintaa sekä vastata sen tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Johtavien viranhaltijoiden tehtävänä on myös johtamansa hallinnollisen kokonaisuuden strateginen ohjaus sekä suorituskyvyn ja toiminnan tuloksellisuuden kehittäminen ja ylläpito.

Päätös tullut nähtäväksi 17.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 33115

helena.tunttunen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja