Lainojen myöntäminen, Väinämöisen kentän perusparannus, KOY Väinämöisen kenttä

HEL 2023-001723
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 31 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle KOY Väinämöisen kentän Etu-Töölön kaupunginosassa sijaitsevan Väinämöisen kentän kehityshanketta koskevasta lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle KOY Väinämöisen kentän lainahakemuksesta, joka koskee Etu-Töölön kaupunginosassa sijaitsevan Väinämöisen kentän tekonurmimaton vaihtamista, noin 200 hengen katsomon rakentamista sekä alueen aitauksen ja valaistuksen parantamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 198 000 euron lainan myöntämistä KOY Väinämöisen kentälle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena Väinämöisen kentän jalkapallo-olosuhteiden parantamiseksi.

KOY Väinämöisen kentän kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on 495 000 euroa (alv. 0 %). Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan kenttäyhtiön omistajien lainoituksella (237 000 euroa), yhtiön omalla pääomalla (50 000 euroa) sekä muilla avustuksilla (20 000 euroa)

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista. 198 000 euroa on 40 prosenttia 495 000 eurosta.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin tekonurmipohjaisten jalkapallokenttien vähäisyys. Helsingin kaupungilla ei ole mahdollisuuksia parantaa jalkapallon harjoittelu- ja kilpailuolosuhteita seurojen toivomalla laajuudella.

Liikuntapalvelukokonaisuuden näkökulmasta esitetty jalkapallo-olosuhteiden parannus on yhtiön toiminnan kannalta ajankohtainen, ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaista.

KOY Väinämöisen kenttä on hakenut Väinämöisen kenttää koskevan maa-alueen vuokrasopimuksen jatkamista 30.4.2033 saakka. Vuokrasopimus käsitellään samassa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksessa tämän lainahakemuksen kanssa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

KOY Väinämöisen kenttä on hakenut Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 198 000 euron suuruista lainaa Väinämöisen kentän jalkapallo-olosuhteiden uudistamista varten. Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus.

KOY Väinämöisen kentän toimittamien asiakirjojen mukaan yhtiön tarkoituksena on uusia jalkapallokentän tekonurmimatto, rakentaa noin 200 hengen katsomo sekä parantaa kenttäalueen aitausta ja valaistusta. Yhtiö on ilmoittanut korvaavansa kentällä nykyään käytetyn kumirouheen ympäristöystävällisemmällä täytemateriaalilla.

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 495 000 euroa (alv 0 %). Hanke on tarkoitus rahoittaa kenttäyhtiön omistajien lainoituksella (237 000 euroa), Helsingin kaupungin lainalla (198 000 euroa), yhtiön omalla pääomalla (50 000 euroa) sekä muilla avustuksilla (20 000 euroa).

KOY Väinämöisen kenttä on HIFK Soccerin (47 %), Pallo-Pojat Juniorit (47 %) sekä FC Kiffen 08 (6 %) yhdessä omistama yhtiö. Taustaseuroilla on yhteensä 3409 rekisteröityjä pelaajia ja ne tarjoavat jalkapallon harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille naisille, miehille, pojille ja tytöille.

KOY Väinämöisen kenttä on hakenut lainan ohella Väinämöisen kentän vuokrasopimuksen jatkamista 30.4.2033 saakka. Yhtiön ja kaupungin välinen sopimus on tällä hetkellä voimassa 14.3.2028 saakka.

Väinämöisen kentän asianmukainen ylläpitäminen takaa osaltaan jalkapallon harrastamismahdollisuuksien säilymisen Etelä-Helsingissä. Täten hanke tukee kaupungin liikuntapoliittisia tavoitteita, ja on myös kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Marjaana Risku, vs. liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 27989

marjaana.risku@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 3.2.2023
2. Hakemus 3.2.2023, liite, Väiskin perusparannus 2023

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.