Virkasuhteen täyttäminen, Aurinkolahden peruskoulu, lehtori: englanti ja espanja, työavain KASKO-01-1242-22

HEL 2023-002249
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

ERHEPYKÄLÄ

Rehtori

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Ahvio, virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 71997

mari.ahvio@hel.fi

Päättäjä

Erja Ursin
rehtori