Vuokraus, toimitila, Puusuutarintie 19, sosiaali-, terveys- ja pelastuslaitostoimiala

HEL 2023-003092
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Vuokraus, toimitilat, Puusuutarintie 19, 00620 Helsinki, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelun kohdenumero 7439, Puusuutarintie 19, sijaitsevasta rakennuksesta huoneistoalaltaan 867 m² suuruisen tilan toistaiseksi alkaen 1.1.2023. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 12 kk.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle aiheutuu tilakustannuksia seuraavasti:

Tilavuokra on yhteensä 24,50 euroa m²/kk, 254 899 euroa /v. Vuokraerittely liitteenä.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- terveys-, ja pelastustoimiala, perhe- ja sosiaalipalvelut, vammaistyön päivätoimintakeskus toimii Puusuutarintie 19:ssa. Palveluyksikkö tarjoaa elämä- ja työelämälähtöistä toimintaa sekä tukityötä.

Tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen.

Päätös tullut nähtäväksi 09.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Miro Laaksonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42140

miro.laaksonen@hel.fi

Päättäjä

Johannes Möttönen
yksikön päällikkö