Virkasuhteen täyttäminen, kaupunginkanslia, kansliapäällikkö

HEL 2023-003963
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 218 §

Kansliapäällikön viran täyttömenettelyn aloittaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus kehotti kaupunginkansliaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn kansliapäällikön viran täyttämiseksi.

Käsittely

Todettiin, että teknisenä korjauksena muutoksenhakutieto korjataan muotoon muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään julkisen hakumenettelyn kansliapäällikön viran täyttämiseksi.

Sulje

Hallintosäännön 5 luvun 2 §:n mukaan kaupungin keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö, joka nimitetään enintään 7 vuoden määräajaksi. Kansliapäällikkö toimii kaupunginkanslian päällikkönä ja on toimialajohtajien esihenkilö. Kansliapäällikkö suorittaa pormestarin määräämät tehtävät. Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen sekä pormestarin esittelijänä.

Nykyisen kansliapäällikön määräaikainen virkasuhde päättyy 14.10.2023

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 15 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää kansliapäällikön virkaan ottamisesta. Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 14 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Hallintosäännön 23 luvun 1 §:n mukaan kansliapäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta johtamistehtävissä sekä suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi on otettava huomioon se, mitä kelpoisuusehdoista on erikseen säädetty tai määrätty.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 13.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Heli Lappi-Rantanen, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 27756

heli.lappi-rantanen@hel.fi