Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen käsittelyjärjestys

HEL 2023-004726
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 260 §

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaehdotuksen valmisteluaikataulun tiedoksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain mukaan kunnan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnan talousarvio on hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä.

Lainsäädännön mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallinnolle tuloveroprosentin (kunnallisvero) sekä kiinteistöveroprosenttien suuruudet viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

Helsingin kaupungin vuoden 2024 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosiksi 2024–2026 sekä vuoden 2024 kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien päättämisen käsittelyjärjestys on suunniteltu alla olevan mukaiseksi.

Vuoden 2024 talousarvioehdotuksen laatimisohje ja raami

Kaupunginhallituksen käsittely   ma 5.6.2023

Vuoden 2024 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus 2024–2026

Lautakuntien talousarvioehdotusten päätökset     ke 13.9.2023
Kaupunginhallitus: kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024    ma 30.10.2023
Talousarvio 2024 ehdotuksen esittely sekä julkaisu kaupunginhallituksen listalla   to 2.11.2023
Kaupunginhallitus: 1. talousarvion käsittely sekä kaupunginhallituksen esitys veroprosenteiksi vuodelle 2024    ma 6.11.2023
Kaupunginhallitus: 2. talousarvion käsittely   ma 13.11.2023
Valtuusto: päätös kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteista vuodelle 2024 (veroprosentit ilmoitettava verohallinnolle 17.11.2023 mennessä)   ke 15.11.2023
Talousarvio 2024 julkaistaan valtuuston listalla   to 16.11.2023
Valtuuston talousarviokäsittely   ke 22.11.2023
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätietojen antaja

Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 36567

ari.hietamaki@hel.fi