Vuokraus, autopaikka, Kallion virastotalo, sekä neljän autopaikkasopimuksen päättäminen, kaupunginkanslia

HEL 2023-005309
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Vuokraus, autopaikka, Kallion virastotalo, sekä neljän autopaikkasopimuksen päättäminen, kaupunginkanslia

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kaupunginkanslian henkilöstöosaston käyttöön Kallion virastotalosta autopaikan numero 014 (175 euroa/kk). Sopimus on voimassa toistaiseksi alkaen 1.4.2023 ja molemmin puolinen irtisanomisaika on 1 kk.

Lisäksi yksikön päällikkö päätti päättää Kallion virastotalosta kaupunginkanslian autopaikkavuokrasopimukset numerot 211022467, 211023491, 211024215 ja 21026735 päättyväksi 31.3.2023.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilökunta on muuttamassa Ympyrätalosta pois ja autopaikat Kallion virastotalosta vapautuvat.

Päätös tullut nähtäväksi 20.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö