Oikaisuvaatimus, omaishoidon tuki, päätös 20.3.2023 nro 202312073467

HEL 2023-005443
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 421 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje