Oikaisuvaatimus, täydentävä tuki lapsen harrastukseen, päätös nro 202312087244

HEL 2023-005636
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 426 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje