Oikaisuvaatimus, omaishoidon tuen päätös 21.4.2023, nro 202312092570

HEL 2023-005639
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 422 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje