Oikaisuvaatimus, omaishoidon tuki, päätös nro 202312078639

HEL 2023-005745
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 420 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje