Oikaisuvaatimus, harkinnan varainen toimeentulotuki, päätös 14.4.2023 nro 202312094714

HEL 2023-005788
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 429 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje