Oikaisuvaatimus, toimeentulotuki, päätös nro 202312074804

HEL 2023-005798
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 428 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje