Oikaisuvaatimus, täydentävä toimeentulotuki, päätös 13.4.2023 nro 202312093345

HEL 2023-005828
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 427 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje