Vuokraus, toimitila, Koirasaarentie 3, kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala

HEL 2023-005835
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Vuokraus, toimitila, Koirasaarentie 3, kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa Koirasaarentie 31, 00590 Helsinki, sijaitsevasta rakennuksesta (4665) yhteensä n.113 htm2 liikuntapuiston tilaksi, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan käyttöön. Samassa kohteessa on myös kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallinnoima päiväkoti.

Kokonaisvuokra kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on 31,34 euroa/m²/kk, 3 541,00 euroa/kk, 42 494,00 euroa/vuosi. Vuokralaskelma liitteenä.

Toistaiseksi voimassa oleva hallintasopimus alkaa 1.5.2023. Molemminpuolinen irtisanomisaika on 12 kuukautta. Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Alueen eteläosaan Koirasaarentien varteen valmistui vuonna 2021 suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti, jonka piha liittyy pohjoispuoleisen liikuntapuiston maisematilaan. Samaan rakennukseen valmistui viereisen liikuntapuiston käyttäjien tarpeisiin pukuhuone- ja wc-tilat sekä liikuntapuiston henkilöstön taukotilat. Nämä liikuntapuiston vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle nyt, kun tiloille on tullut tarve ja liikuntapuisto on valmistumassa marraskuussa 2023.

Päätös tullut nähtäväksi 28.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Arja Hyppänen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32464

arja.hyppanen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö