Oikaisuvaatimus, ehkäisevä toimeentulotuki, päätös 4.5.2023 nro 202312111340

HEL 2023-006285
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 425 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje