Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perheiden erityispalvelujen neuvolan psykologipalvelujen johtavalle psykologille

HEL 2023-006532
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla perheiden erityispalvelujen neuvolan psykologipalvelujen johtavalle psykologille 1.6.2023 alkaen

Perheiden erityispalvelujen päällikkö

Päätös

Perheiden erityispalvelujen päällikkö päätti, että neuvolan psykologipalvelun johtavan psykologin (vakanssi 045375) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

o johtava psykologi, vakanssi 022276

o psykologi, vakanssi 021197

o psykologi, vakanssi 030150

o johtava puheterapeutti, vakanssi 022118

o keskitettyjen palvelujen päällikkö, vakanssi 032581

Samalla perheiden erityispalvelujen päällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä johtavan psykologin sijaisena toimii perheiden erityispalvelujen päällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.6.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa perheiden erityispalvelujen päällikön 26.10.2022 tekemän päätöksen § 15.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan työyksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa yksikön päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 31.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Markus Salonen, keskitettyjen palvelujen päällikkö, puhelin: 0931044527

markus.salonen@hel.fi

Päättäjä

Terhi Tuominiemi-Lilja
perheiden erityispalvelujen päällikkö