Talousarvioaloite, uimalaitureiden lisääminen Helsingissä

HEL 2023-007016
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 131 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän talousarvioaloitteesta uimalaiturien lisäämiseksi Helsingissä

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia uida luonnonvesissä kehittämällä olemassa olevien uimarantojen ja talviuintipaikkojen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Helsinkiläiset hyötyisivät uimarantojen rakenteiden ja rakennusten kunnostamisesta sekä ympäristövaikutusten huomioimisesta, kuten esimerkiksi kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta. Uimisen turvallisuutta nimenomaan uimarannoilla edistää kesäkaudella tapahtuva uimavalvonta ja uimarannoilla seurataan myös vedenlaatua ja leväesiintymiä. Helsinkiin on myös suunnitteilla uusia uimarantoja esimerkiksi Jätkäsaareen.

Uimalaitureita ja niin kutsuttuja ponttonilaitureita on jouduttu poistamaan turvallisuussyistä, ja tällä hetkellä niitä on lähinnä talviuintipaikoilla. Uimalaitureiden ympärillä on harvoin niin syvää, että esimerkiksi veteen hyppiminen olisi turvallista. Uimalaiturit eivät myöskään poista sinilevään liittyviä ongelmia.

Helsingin ranta-alueilta on hyvin vaikeaa löytää uimalaitureille paikkoja, joissa veden laatu ja syvyys ovat riittäviä. Osallistuvan budjetoinnin hankkeessa toivottiin Vartiokylänlahdelle uimalaituria, mutta veden laatu ja syvyys eivät riittäneet, ja Vartiokylänlahdelle rakennettiin oleskelulaituri, joka mahdollistaa pääsyn veden äärelle ruovikkoisessa kohdassa.

Sopivan paikankin löydyttyä, turvallisen uimalaiturin toteuttaminen on varsin kallista. Lauttasaareen osallistuvan budjetoinnin hankkeena rakennetun esteettömän uimalaiturin kustannukset olivat lähes 300 000 euroa.

Edellä mainituista syistä paras vaihtoehto olisi kehittää olemassa olevia uimarantoja ja varmistaa kaavoissa olevien uusien uimarantojen toteutuminen. Kyseinen vaihtoehto mahdollistaisi uimarantojen palvelujen kattavuuden kehittämisen sekä esimerkiksi esteettömyyden sekä ympäristövaikutusten yhä paremman huomioimisen.

Uimalaitureiden kustannuksiin ei olla varauduttu vuoden 2024 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti uimalaitureiden lisäämiseen kaupungissa, ja niiden rahoittamiseen merellisen Helsingin kehittämisen yhteydessä. Merellisen Helsingin organisointia on vuonna 2023 vahvistettu kaupunginkanslian, kaupunkiympäristötoimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyössä. Mikäli merellisen Helsingin kehittämistyössä löytyisi jo nopeasti toteutettavia uimalaiturikohteita, voidaan näitä todennäköisesti sovittaa investointiohjelmaan. Lautakunta kannustaa myös uudenlaisten ratkaisujen etsimiseen, jotta kaupungin uimamahdollisuudet paranisivat.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erityisesti kaavoissa jo olevien uusien uimarantojen toteuttamisen nopeuttamista sekä uudenlaisten ratkaisujen etsimistä kaupungin uimamahdollisuuksien parantamiseksi merellisen Helsingin kehittämiseksi.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Outi Alanko-Kahiluoto: Vihreiden lisäys kappaleen 7 jälkeen:
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti uimalaitureiden lisäämiseen kaupungissa, ja niiden rahoittamiseen merellisen Helsingin kehittämisen yhteydessä. Merellisen Helsingin organisointia on vuonna 2023 vahvistettu kaupunginkanslian, kaupunkiympäristötoimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyössä. Mikäli merellisen Helsingin kehittämistyössä löytyisi jo nopeasti toteutettavia uimalaiturikohteita, voidaan näitä todennäköisesti sovittaa investointiohjelmaan. Lautakunta kannustaa myös uudenlaisten ratkaisujen etsimiseen, jotta kaupungin uimamahdollisuudet paranisivat.

Kannattaja: Johanna Sydänmaa

Vastaehdotus:
Nina Suomalainen: Kpl 7 jälkeen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erityisesti kaavoissa jo olevien uusien uimarantojen toteuttamisen nopeuttamista sekä uudenlaisten ratkaisujen etsimistä kaupungin uimamahdollisuuksien parantamiseksi merellisen Helsingin kehittämiseksi.

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Outi Alanko-Kahiluodon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Paavo Arhinmäki, Nina Suomalainen

Ei-äänet: 7
Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Sirpa Asko-Seljavaara, Titta Hiltunen, Eeva Kärkkäinen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 3
Hilkka Ahde, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen

Poissa: 1
Joel Harkimo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Outi Alanko-Kahiluodon vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 2 - 7 (3 tyhjää, 1 poissa)

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Nina Suomalaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 12
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Titta Hiltunen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Teija Makkonen, Nina Suomalainen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Joel Harkimo

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Nina Suomalaisen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 0 - 12 (1 poissa)

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Vihreiden lisäys kappaleen 7 jälkeen: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta suhtautuu myönteisesti uimalaitureiden lisäämiseen kaupungissa, ja niiden rahoittamiseen merellisen Helsingin kehittämisen yhteydessä. Merellisen Helsingin organisointia on vuonna 2023 vahvistettu kaupunginkanslian, kaupunkiympäristötoimialan ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyössä. Mikäli merellisen Helsingin kehittämistyössä löytyisi jo nopeasti toteutettavia uimalaiturikohteita, voidaan näitä todennäköisesti sovittaa investointiohjelmaan. Lautakunta kannustaa myös uudenlaisten ratkaisujen etsimiseen, jotta kaupungin uimamahdollisuudet paranisivat.

Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kärkkäinen, Eeva Keskustan valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 1 1 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 1 1 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 1 0 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 0 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 1 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0

Äänestys 2

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Kpl 7 jälkeen Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa erityisesti kaavoissa jo olevien uusien uimarantojen toteuttamisen nopeuttamista sekä uudenlaisten ratkaisujen etsimistä kaupungin uimamahdollisuuksien parantamiseksi merellisen Helsingin kehittämiseksi.

Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kärkkäinen, Eeva Keskustan valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Keskustan valtuustoryhmä 0 1 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 3 0 0
Liike Nyt Helsinki 0 0 0 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan olisi kannatettavaa parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia uida luonnonvesissä kehittämällä olemassa olevien uimarantojen ja talviuintipaikkojen viihtyisyyttä ja esteettömyyttä. Helsinkiläiset hyötyisivät uimarantojen rakenteiden ja rakennusten kunnostamisesta sekä ympäristövaikutusten huomioimisesta, kuten esimerkiksi kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta. Uimisen turvallisuutta nimenomaan uimarannoilla edistää kesäkaudella tapahtuva uimavalvonta ja uimarannoilla seurataan myös vedenlaatua ja leväesiintymiä. Helsinkiin on myös suunnitteilla uusia uimarantoja esimerkiksi Jätkäsaareen.

Uimalaitureita ja niin kutsuttuja ponttonilaitureita on jouduttu poistamaan turvallisuussyistä, ja tällä hetkellä niitä on lähinnä talviuintipaikoilla. Uimalaitureiden ympärillä on harvoin niin syvää, että esimerkiksi veteen hyppiminen olisi turvallista. Uimalaiturit eivät myöskään poista sinilevään liittyviä ongelmia.

Helsingin ranta-alueilta on hyvin vaikeaa löytää uimalaitureille paikkoja, joissa veden laatu ja syvyys ovat riittäviä. Osallistuvan budjetoinnin hankkeessa toivottiin Vartiokylänlahdelle uimalaituria, mutta veden laatu ja syvyys eivät riittäneet, ja Vartiokylänlahdelle rakennettiin oleskelulaituri, joka mahdollistaa pääsyn veden äärelle ruovikkoisessa kohdassa.

Sopivan paikankin löydyttyä, turvallisen uimalaiturin toteuttaminen on varsin kallista. Lauttasaareen osallistuvan budjetoinnin hankkeena rakennetun esteettömän uimalaiturin kustannukset olivat lähes 300 000 euroa.

Edellä mainituista syistä paras vaihtoehto olisi kehittää olemassa olevia uimarantoja ja varmistaa kaavoissa olevien uusien uimarantojen toteutuminen. Kyseinen vaihtoehto mahdollistaisi uimarantojen palvelujen kattavuuden kehittämisen sekä esimerkiksi esteettömyyden sekä ympäristövaikutusten yhä paremman huomioimisen.

Uimalaitureiden kustannuksiin ei olla varauduttu vuoden 2024 liikuntapaikkarakentamisen rakentamisohjelmassa.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 13.9.2023 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Alviina Alametsän talousarvioaloitteesta uimalaiturien lisäämiseksi Helsingissä. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa. Lausunnoissa on selvitettävä, miten aloitteessa esitetyt toimenpiteet on otettu huomioon talousarvioehdotuksessa.

Lausunnossa on yksiselitteisesti mainittava, kuinka paljon aloitteessa esitetty toimenpide lisää tai vähentää määrärahojen tarvetta ja onko nämä sisällytetty hallintokunnan talousarvioehdotukseen. Vastaavasti on ilmoitettava toimenpiteen vaikutukset suoritemääriin sekä sisältyvätkö muutokset talousarvioehdotukseen.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2023 § 114

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula@hel.fi