Lounassetelien käyttöoikeus, kaupunginkanslia, viestintäosasto, osallisuusyksikön ruoka-apu- ja yhteisötalotoiminta

HEL 2023-008855
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 38

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuusyksikön ruoka-aputoiminnan ja yhteisötalotoiminnan työntekijöiden lounasseteleiden käyttöoikeus

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti oikeuttaa viestintäosaston osallisuusyksikön ruoka-aputoiminnan ja yhteisötalotoiminnan työntekijät käyttämään lounasseteleitä 1.7.2023 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikön delegointipäätöksen 56 § 15.2.2021 mukaan osastopäällikkö päättää lounassetelien käytöstä, kun ruokailua ei voida muuten järjestää.

Lounasseteleiden käytössä noudatetaan henkilöstöjohtajan 21.12.2022 §59 päätöstä ateriahinnoista, jonka mukaan henkilöstöruokailussa käytetään ajalla 1.1.-31.12.2023 12,00 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 9,00 euroa.

Kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstöruokailun periaatteiden mukaan kaupungin henkilöstöruokailu toteutetaan alla mainitun ensisijaisuusjärjestyksen mukaan seuraavasti:

a) kaupungin kilpailuttamat henkilöstöravintolat tai Palvelukeskus
Helsingin tarjoama henkilöstölounas

b) kaupungin sopimusravintolat

c) käytetään lounasseteleitä.

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuusyksikön ruoka-aputoiminnan ja yhteisötalotoiminnan työntekijöiden työpaikka sijoittuu useamman kerran viikossa siten, että henkilöstöravintola ei ole saavutettavissa kohtuullisessa ajassa 30 minuutin ruokataukoon nähden.

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Rhea Sundén, suunnittelija, puhelin: 09 310 40639

rhea.sunden@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja