Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle talonrakennushankkeiden ohjelmista vuosiksi 2024-2033

HEL 2023-009882
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 132 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunkiympäristön toimialalle talonrakennushankkeiden ohjelmista vuosiksi 2024–2033

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennus- sekä peruskorjaushankkeiden hankehinnat pitää korottaa realistisemmalle tasolle. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on tehty laaja yksikköhintojen korotus rakentamiskustannusten nousun vuoksi, mutta korotusta ei ole tehty merkittävälle osalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeista. Epärealistisen matalalle tasolle jätetyt hankehinnat viivästyttävät hankkeisiin liittyvää päätöksentekoa ja toteutusta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuosittain viestittänyt, että esitetyt aikataulut aiheuttavat merkittäviä riskejä rakennetun omaisuuden käyttökelpoisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden, työturvallisuuden sekä palveluiden jatkuvuuden näkökulmasta. Erityisesti tämä huoli koskee Rikhardinkadun kirjaston, Pasilan kirjaston ja Töölön kisahallin perusparannuksia. Tästä syystä lautakunta edellyttää, että varmistetaan Rikhardinkadun kirjaston ja Töölön kisahallin hankkeiden eteneminen nyt suunnitellussa aikataulussa ja että Pasilan kirjaston aikaistamista vielä selvitetään talousarvion laatimisen yhteydessä. Pasilan kirjaston rakennuksessa toimii koko kirjastoverkon yhteiset palvelut, joiden tilojen toimintavarmuus on keskeistä koko kirjastoverkon toimivuuden kannalta. Lautakunta on useana vuonna esittänyt Harjun nuorisotalon peruskorjauksen aikaistamista. Rakennus seisoo tällä hetkellä tyhjänä ja sitä ei voida ottaa käyttöön ennen perusparannusta.

Brahenkentän huoltorakennuksen perusparannuksen aikaistaminen neljällä kuukaudella ja Ruskeasuon liikuntahallin ja maneesin perusparannuksen aikaistaminen vuodella ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät ole riittäviä rakennusten elinkaaren ja iän, korjaushistorian, taloteknisten järjestelmien ja rakennusosien kunnon perusteella.

Rakentamisohjelmaan on lisätty useita kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutuotannon kannalta tärkeitä hankkeita, kuten Annantalon perusparannus, Pirkkolan uimahallin ja palloiluhallin perusparannus, Paloheinän ulkoilumajan perusparannus sekä useampia ennakkoon tiedossa olevia korvaavia huoltorakennushankkeita, jotka liittyvät merkittäviin liikunta-alueiden investointeihin. Pirkkolan uimahallin ja palloiluhallin perusparannuksen yhteydessä on tarpeen selvittää mahdollisuus laajennukseen.

Lautakunta pitää tärkeänä, että ohjelmiin lisätään Palettilammen ulkoilumajan uudisrakennushanke, Rastilan leirintäalueen rakennusten perusparannushanke ja Aurinkolahden uimarannan kahvilan korvaava uudisrakennushanke.

Vuoden 2023 budjetin yhteydessä päätettiin, että huonokuntoisten liikunnan huoltorakennusten korvaamiseksi suunnitellaan uusi tyyppihuoltorakennus ja tehdään prioriteettilistaus korvattavista huoltorakennuksista. Lautakunta muistuttaa, että tällainen listaus pitää olla syyskuun loppuun mennessä tehtynä, jotta talonrakennusohjelmaan on lisättävissä rakennuksia.

Lautakunta pitää tärkeänä sitä, että talonrakennusohjelmaa tarkastellaan siten, olisiko mahdollista aikaistaa kaupunkiuudistusalueille suunniteltuja rakennushankkeita.

Lautakunta katsoo, että Pasilan nuorisotilan vuokratilahankkeen aikaistaminen vuodesta 2027 palvelisi erityisen hyvin alueen tarpeita, sillä nuorisotaloikäisten määrän nopein kasvu tapahtuu Pasilassa vuosina 2023–2025.

Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota, että talousarvion ja talonrakennusohjelman jatkovalmistelun yhteydessä on selvitettävä, miten Helsingin jäähallin bitumikaton uusiminen rahoitetaan (kustannusarvio 3 000 000 euroa).

Käsittely

Vastaehdotus:
Outi Alanko-Kahiluoto: Lisäys uudeksi kappaleeksi kappaleen 6 jälkeen:
Lautakunta katsoo, että Pasilan nuorisotilan vuokratilahankkeen aikaistaminen vuodesta 2027 palvelisi erityisen hyvin alueen tarpeita, sillä nuorisotaloikäisten määrän nopein kasvu tapahtuu Pasilassa vuosina 2023–2025.

Kannattaja: Tuomas Tuomi-Nikula

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Outi Alanko-Kahiluodon vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus 1:
Paavo Arhinmäki: Kappaleen kuusi jälkeen uusi kappale 6b: ”Vuoden 2023 budjetin yhteydessä päätettiin, että huonokuntoisten liikunnan huoltorakennusten korvaamiseksi suunnitellaan uusi tyyppihuoltorakennus ja tehdään prioriteettilistaus korvattavista huoltorakennuksista. Lautakunta muistuttaa, että tällainen listaus pitää olla syyskuun loppuun mennessä tehtynä, jotta talonrakennusohjelmaan on lisättävissä rakennuksia.”

uusi kappale 6c. ”Lautakunta pitää tärkeänä sitä, että talonrakennusohjelmaa tarkastellaan siten, olisiko mahdollista aikaistaa kaupunkiuudistusalueille suunniteltuja rakennushankkeita.”

Kannattaja: Outi Alanko-Kahiluoto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen 1 yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Paavo Arhinmäki: kappaleen kolme loppuun. ”Lautakunta on useana vuonna esittänyt Harjun nuorisotalon peruskorjauksen aikaistamista. Rakennus seisoo tällä hetkellä tyhjänä ja sitä ei voida ottaa käyttöön ennen perusparannusta.

Kannattaja: Outi Alanko-Kahiluoto

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 1
Teija Makkonen

Ei-äänet: 11
Hilkka Ahde, Mahad Ahmed, Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Joel Harkimo, Titta Hiltunen, Eeva Kärkkäinen, Heimo Laaksonen, Johanna Sydänmaa, Tuomas Tuomi-Nikula

Tyhjä: 1
Nina Suomalainen

Poissa: 0

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen äänin 1 - 11 (1 tyhjä).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: kappaleen kolme loppuun. ”Lautakunta on useana vuonna esittänyt Harjun nuorisotalon peruskorjauksen aikaistamista. Rakennus seisoo tällä hetkellä tyhjänä ja sitä ei voida ottaa käyttöön ennen perusparannusta.

Jäsen Valtuustoryhmä
Makkonen, Teija Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Ahde, Hilkka Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Ahmed, Mahad Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Alanko-Kahiluoto, Outi Vihreä valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Harkimo, Joel Liike Nyt Helsinki
Hiltunen, Titta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kärkkäinen, Eeva Keskustan valtuustoryhmä
Laaksonen, Heimo Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sydänmaa, Johanna Vihreä valtuustoryhmä
Tuomi-Nikula, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Suomalainen, Nina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Keskustan valtuustoryhmä 0 1 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 2 1 0
Liike Nyt Helsinki 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta katsoo, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan uudis- ja lisärakennus- sekä peruskorjaushankkeiden hankehinnat pitää korottaa realistisemmalle tasolle. Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa on tehty laaja yksikköhintojen korotus rakentamiskustannusten nousun vuoksi, mutta korotusta ei ole tehty merkittävälle osalle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hankkeista. Epärealistisen matalalle tasolle jätetyt hankehinnat viivästyttävät hankkeisiin liittyvää päätöksentekoa ja toteutusta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuosittain viestittänyt, että esitetyt aikataulut aiheuttavat merkittäviä riskejä rakennetun omaisuuden käyttökelpoisuuden, turvallisuuden ja terveellisyyden, työturvallisuuden sekä palveluiden jatkuvuuden näkökulmasta. Erityisesti tämä huoli koskee Rikhardinkadun kirjaston, Pasilan kirjaston ja Töölön kisahallin perusparannuksia. Tästä syystä lautakunta edellyttää, että varmistetaan Rikhardinkadun kirjaston ja Töölön kisahallin hankkeiden eteneminen nyt suunnitellussa aikataulussa ja että Pasilan kirjaston aikaistamista vielä selvitetään talousarvion laatimisen yhteydessä. Pasilan kirjaston rakennuksessa toimii koko kirjastoverkon yhteiset palvelut, joiden tilojen toimintavarmuus on keskeistä koko kirjastoverkon toimivuuden kannalta.

Brahenkentän huoltorakennuksen perusparannuksen aikaistaminen neljällä kuukaudella ja Ruskeasuon liikuntahallin ja maneesin perusparannuksen aikaistaminen vuodella ovat oikeansuuntaisia, mutta eivät ole riittäviä rakennusten elinkaaren ja iän, korjaushistorian, taloteknisten järjestelmien ja rakennusosien kunnon perusteella.

Rakentamisohjelmaan on lisätty useita kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutuotannon kannalta tärkeitä hankkeita, kuten Annantalon perusparannus, Pirkkolan uimahallin ja palloiluhallin perusparannus, Paloheinän ulkoilumajan perusparannus sekä useampia ennakkoon tiedossa olevia korvaavia huoltorakennushankkeita, jotka liittyvät merkittäviin liikunta-alueiden investointeihin. Pirkkolan uimahallin ja palloiluhallin perusparannuksen yhteydessä on tarpeen selvittää mahdollisuus laajennukseen.

Lautakunta pitää tärkeänä, että ohjelmiin lisätään Palettilammen ulkoilumajan uudisrakennushanke, Rastilan leirintäalueen rakennusten perusparannushanke ja Aurinkolahden uimarannan kahvilan korvaava uudisrakennushanke.

Lisäksi lautakunta kiinnittää huomiota, että talousarvion ja talonrakennusohjelman jatkovalmistelun yhteydessä on selvitettävä, miten Helsingin jäähallin bitumikaton uusiminen rahoitetaan (kustannusarvio 3 000 000 euroa).

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut osana talousarvioehdotuksen valmistelua ehdotukset talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmasta vuosiksi 2024–2033 sekä vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevat uudis- ja peruskorjaushankkeet vuosiksi 2024–2033.

Lähivuosina alkavien hankkeiden hankesuunnitelmia on valmistunut ja hinnat ovat varsinkin perusparannusten osalta selkeästi korkeammalla tasolla rakentamiskustannusten nousun vuoksi kuin aiemmin talousarviossa käytetyt yksikköhinnat ja tästä johtuen erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen hankkeiden yksikköhintaa on korotettu.

Vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeissa annettu investointihankkeiden valmistelua koskevan erillisohjeen mukaisesti kaupunkiympäristön ja kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan yhteistyössä luodaan selkeisiin kriteereihin perustuva järjestys liikuntakenttien huoltorakennusten uusimiselle. Samalla suunnitellaan vanhentuneille huoltorakennuksille korvaava malli, ”tyyppihuoltorakennus”. Tämän työn on tavoitteena valmistua vuoden 2023 syyskuun loppuun mennessä.

Talousarvioehdotuksen valmisteluprosessin mukaisesti toimialalautakunnilta ei pyydetä lausuntoa. Investointiohjelmien merkittävyyden ja vaikuttavuuden johdosta tila- ja palveluverkon pitkän aikavälin suunnitteluun ja talousarvioon kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta lausuu talonrakentamisen ohjelmista sekä liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnoksesta. Liikunta-alueiden lausunto käsitellään omana kohtanaan.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 05.09.2023 § 117

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 09 310 87720

tarja.loikkanen@hel.fi

Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 09 310 26157

mari.mannisto@hel.fi

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 09 310 71252

mikko.vatka@hel.fi

Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126

katri.vanttinen@hel.fi