Toimintakertomus 2022-2023, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Helsingfors Arbis

HEL 2023-010475
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 26 §

Arbis verksamhetsberättelse 2022-2023

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Svenska sektionen beslutade anteckna ärendet för kännedom.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sulje

Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen presenterar Arbis verksamhetsberättelse för läsåret 2022–2023.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.09.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Lisätietojen antaja

Moa Thors, chef för fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 09 310 70077

moa.thors@hel.fi