Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, esityssuunnitelma, syksy 2023

HEL 2023-010746
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 25 §

Preliminärt tidschema för behandlingen av ärenden hösten 2023

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Svenska sektionen beslutade anteckna ärendet för kännedom.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sulje

Det preliminära tidsschemat för behandlingen av ärenden i svenska sektionen är följande:

29.8 Arbis verksamhetsberättelse
  Läroplanen för grundläggande utbildning för vuxna
  Flytt av Toini-verksamheten
   
10.10 Läroplansändring angående frånvaro
  Elev- och studerandevårdens läroplansuppdateringar
   
7.11 Lov och arbetstider läsåret 2024–2025
  Sektionens sammanträden våren 2024
  Enheter för förskoleundervisning, antal platser
  Maximiantal elever för antagning till årskurs 1
  Maximiantal elever för antagning till årskurs 7
  Maximiantal elever för antagning till påbyggnadsundervisningen
  Nybörjarplatserna i gymnasiet
   
5.12  
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.09.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Lisätietojen antaja

Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 09 310 86224

mariella.michelsson@hel.fi