Selvityspyyntö, Åhman Mona, kantelu työllisyyden kuntakokeilun menettely, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

HEL 2023-011065
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 18

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Työllisyysjohtaja

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje