Oikaisuvaatimus, terveydenhuollon asiakasmaksu

HEL 2023-011596
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 110

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja