Aukioloajat, aluekirjastopalvelujen yksiköt, vuosi 2024

HEL 2023-014060
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Aluekirjastopalvelujen yksiköiden aukioloajat kesällä 2024 sekä poikkeukselliset aukioloajat vuonna 2024 6.1.2025 saakka

Aluekirjastopalvelujen johtaja

Päätös

Aluekirjastopalvelujen johtaja päätti, että kesällä 2024 alueelliset kirjastot ovat avoinna ajalla 3.6.-11.8.2024 liitteen yksi (1) mukaisesti ja samalla päivitetään vuoden 2024 poikkeukselliset aukioloajat 6.1.2025 saakka liitteen kaksi (2) mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan 26.4.2024 § 19 vahvistaman toimintasäännön (kohta 11.3) mukaan kunkin palvelun toimintayksiköiden aukioloajoista päättää palvelun päällikkö.

Päätös tullut nähtäväksi 16.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Saara Ihamäki, vs. kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85503

saara.ihamaki@hel.fi

Lotta Muurinen, vs. aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85457

lotta.muurinen@hel.fi

Päättäjä

Lotta Muurinen
vs. aluekirjastopalvelujen johtaja