Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla henkilöstö- ja kehittämispalvelujen henkilöstön saatavuuden tuki -yksikön päällikölle

HEL 2024-001173
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla henkilöstö- ja kehittämispalvelujen henkilöstön saatavuuden tuki -yksikön päällikölle 24.1.2024 alkaen

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja

Päätös

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti, että

  • henkilöstön saatavauuden tuki -yksikön henkilöstösuunnittelupäällikön (työsuhteinen) sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä
 
  • HR-asiantuntija (038316)
  • HR-asiantuntija (037191)

Samalla henkilöstö- ja kehittämisjohtaja totesi, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, henkilöstösuunnittelupäällikön sijaisena toimii henkilöstö- ja kehittämisjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 24.1.2024 alkaen toistaiseksi ja korvaa henkilöstö- ja kehittämispäällikön 8.7.2022 tekemän päätöksen 4 §.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasäännön 2.7 luvan mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 23.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Tiina Edasi, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 43416

tiina.edasi@hel.fi

Päättäjä

Sara Rautiainen
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja