Katusuunnitelma, Hermanninrannan eteläosan kadut, piirustusnumerot 31900/2, 31907/1, 31910/1, 31912/1, 32098/1, Hermanni, Sörnäinen

HEL 2024-002023
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 293 §

Albumikatu, Iskelmäkatu, Tempokuja, Kyläsaarenkatu, Verkkosaaren venesataman pysäköintialue, katusuunnitelmat, Hermanni, Sörnäinen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektinjohtaja Silja Hurskainen ja liikenneinsinööri Riika Österlund. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Iida Haglundin ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

  • Albumikatu, suunnitelmapiirustus nro 31910/1 (liite 2)
  • Iskelmäkatu, suunnitelmapiirustus nro 31912/1 (liite 4)
  • Tempokuja, suunnitelmapiirustus nro 31907/1 (liite 6)
  • Kyläsaarenkatu välillä Kertosäkeenpuisto−Vanhan talvitien liittymäalue, suunnitelmapiirustus nro 31900/2 (liite 8)
  • Verkkosaaren venesataman pysäköintialue (muu yleisen alueen suunnitelma), suunnitelmapiirustus nro 32098/1 (liite 10).
Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Albumikatu, Iskelmäkatu ja Tempokuja ovat rakentamattomia asemakaava-alueen tonttikatuja. Verkkosaaren venesataman pysäköintialue on rakentamaton tulevan venesataman pysäköintialue. Kyläsaarenkatu on olemassa oleva alueellinen kokoojakatu, joka muuttuu pyöräkaduksi ja lisäksi kadun sijainti muuttuu.

Katusuunnitelmat pohjautuvat voimassa olevaan asemakaavaan nro 12375. Suunnittelussa on myös otettu huomioon asemakaavan liitteenä olleen liikennesuunnitelman nro 6995/1 mukaiset periaatteet. Katusuunnitelmissa on tarkennettu liikennesuunnitelmassa esitettyjä ratkaisuja.

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan Hermanninrannan asemakaavassa kaduiksi osoitettujen alueiden rakentaminen ja näin edesautetaan asuin- ja palvelurakentamisen, rantarakenteiden sekä venesataman rakentaminen.

Nyt hyväksyttävien katusuunnitelmien lisäksi suunnittelu on käynnissä myös Hermanninrannan pohjoisosassa. Nämä katusuunnitelmat viedään vuorovaikutukseen ja päätöksentekoon myöhemmin.

Nyt hyväksyttävien katusuunnitelmien kanssa samaan aikaan suunnitellut ja vuorovaikutetut Iskelmäpuiston ja Hermannin rantapuiston eteläosan puistosuunnitelmat päätetään erikseen.

Suunnitelma

Albumikatu, katusuunnitelman piirustus nro 31910/1 (liite 2)

Albumikatu on uusi asuinalueen tonttikatu, joka liittyy idässä uuteen Tempokujaan ja lännessä Kyläsaarenkatuun. Katuun liittyvät myös uudet kadut Toivelevynkatu ja Hermanninterassi. Välillä Kyläsaarenkatu-Toivelevynkatu katu on vain jalankululle ja pyöräliikenteelle tarkoitettu. Kadulle sijoitetaan 20 katupuuta, joista 11 kpl kävelykatuosuudelle. Välillä Tempokuja-Toivelevynkatu kadulla on ajorata sekä jalkakäytävät kadun molemmilla reunoilla.

Iskelmäkatu, katusuunnitelman piirustus nro 31912/1 (liite 4)

Iskelmäkatu on uusi asuinalueen päättyvä tonttikatu, joka liittyy itäpäästään Kyläsaarenkatuun. Jalankulun ja pyöräliikenteen yhteys on kadun länsipäästä Hermannin rantatielle. Kadulla on molemmilla reunoilla kadunvarsipysäköintiä sekä jalkakäytävät. Kadun päässä on kääntöpaikka sekä kolme katupuuta.

Tempokuja, suunnitelmapiirustus nro 31907/1 (liite 6)

Tempokuja on uusi asuinalueen tonttikatu, joka liittyy etelässä Vanhaan talvitiehen ja pohjoisessa Albumikatuun ja Hermanninterassiin. Kadun molemmin puolin on jalkakäytävät sekä kadunvarsipysäköintiä. Kadulle istutetaan neljä katupuuta.

Kyläsaarenkatu välillä Kertosäkeenpuisto-Vanhan talvitien liittymäalue, katusuunnitelman piirustus nro 31900/2 (liite 8)

Kyläsaarenkatu välillä Kertosäkeenpuisto-Vanhan talvitien liittymäalue on uusi alueellinen kokoojakatu. Katu rajautuu etelässä Vanhaan talvitiehen ja pohjoisessa Kyläsaarenkadun pohjoiseen osuuteen. Kyläsaarenkatuun liittyvät uudet kadut ja puistot Iskelmäpuisto, Iskelmäkatu, Albumikatu, Kultalevynkatu ja Kerttu Mustosen katu. Kyläsaarenkatu välillä Kertosäkeenpuisto-Vanhan talvitien liittymäalue on pyöräkatu. Sen molemmilla reunoilla on jalkakäytävät. Kadun itäreunalle rakennetaan kadunvarsipysäköintipaikkoja ja kuormauspaikka. Kadulle istutetaan monilajisia katupuita 30 kpl ja rungollisia pensaita 6 kpl. Köynnöspylväitä rakennetaan 15 kpl. Kadulle rakennetaan korotettu suojatie ja asennetaan roska-astioita, pyörätelineitä ja penkkejä.

Verkkosaaren venesataman pysäköintialue (muu yleisen alueen suunnitelma, suunnitelmapiirustus nro 32098/1 (liite 10)

Verkkosaaren venesataman pysäköintialue on uusi pysäköintialue, joka rajautuu etelässä Vanhaan talvitiehen. Pysäköintialueelta on jalankulkuyhteys Hermannin rantapuistoon. Pysäköintialueelle sijoittuu rantamuuri, kulkuaukko sataman laiturille sekä veneilijöille tarkoitettuja pysäköintipaikkoja, pyöräpysäköintipaikkoja, paasikiviä sekä katupuita. Venesatama suunnitellaan myöhemmin.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista nro 31910/1 (liite 1), nro 31912/1 (liite 3), nro 31907/1 (liite 5), nro 31900/2 (liite 7) ja nro 32098/1 (liite 9). Koostepiirustus on liitteenä 11.

Kadut on suunniteltu niin, että ne sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus ja yhteistyösopimus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, GlobalConnect Oy, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet sähköisesti esillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 15.-28.11.2023 välisen ajan. Esillä olosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu osallisia tiedotekirjeellä, kaupungin verkkosivuilla sekä Helsingin Uutisissa.

Suunnitelmaluonnoksiin ei tullut palautteita.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet sähköisesti nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 28.2.-12.3.2024 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, sekä muille osallisille yleistiedoksiantona kaupungin verkkosivuilla.

Muistutuksen käsittely

Suunnitelmista jätettiin yksi muistutus.

Muistutus on käsitelty ja siihen annettu vastine löytyy liitteenä 12 olevasta muistiosta.

Muistutus ei aiheuta muutoksia laadittuihin katusuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat noin 17 730 000 euroa, 1 208 euroa/m² (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

  yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Albumikatu 2 670 000 1 080
Iskelmäkatu 1 700 000 1 090
Tempokuja 1 530 000 1 150
Kyläsaarenkatu 4 840 000 910
Verkkosaaren venesataman pysäköintialue 4 190 000 3 720

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 41 800 euroa (alv. 0 %).

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2024 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdista 8 08 02 03 Kalasatama ja 8 08 01 03 Kalasatama.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Silja Hurskainen, projektinjohtaja, puhelin: 09 310 38939

silja.hurskainen@hel.fi