Hankerahoitus, Erasmus+ avaintoimi 1 yleissivistävän koulutuksen konsortion rahoitushakemus hakukierroksella 2024, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2024-002353
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 4

Erasmus+ KA121, Helsingin Kaupungin yleissivistävän koulutuksen Erasmus+-konsortion osallistuminen rahoitushakuun

Kehittämispalvelujohtaja

Päätös

Kehittämispalvelujohtaja hyväksyi Yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ konsortion osallistumisen Erasmus+ -ohjelman akkreditoitujen organisaatioiden rahoitushakuun 20.2.2024 päättyneellä hakukierroksella. Rahoituksen myöntämisestä päättää Opetushallitus

Päätöksen perustelut

EU:n Erasmus+ -ohjelma tarjoaa avustusta koulutuksen kansainvälistymiselle. Rahoituksen mahdollisimman täysimääräinen hyödyntäminen on Helsingin kaupungin koulujen ja oppilaitosten edun mukaista. Avaintoimi 1 tukee oppijoiden ja henkilöstön kansainvälistymistä liikkuvuustoiminnan rahoittamisella.

Rahoitusta on haettu 22 yksikölle:
Päiväkoti Maunula
Vy Humikkala-Viekko-Pph Mellunkylä
Varhaiskasvatusyksikkö Ilomäki
Varhaiskasvatusyksikkö Korento
Varhaiskasvatusyksikkö Pacius

Arabian peruskoulu
Katajanokan ala-asteen koulu
Kruununhaan yläasteen koulu
Käpylän peruskoulu
Malmin peruskoulu
Munkkiniemen ala-asteen koulu
Pakilan yläaste
Pasilan peruskoulu
Pikku Huopalahden ala-asteen koulu
Pitäjänmäen peruskoulu
Ressun peruskoulu
Töölön ala-asteen koulu
Vesalan peruskoulu

Etu-Töölön lukio
Helsingin kielilukio
Helsingin medialukio
Vuosaaren lukio

Liikkuvuuksilla tuetaan konsortion European Development plan:in / Eurooppalaisen kehittämissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteuttamista. Hankeaika: 1.6.2023-31.8.-2024

Päätös tullut nähtäväksi 06.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eerika Kantonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 89341

eerika.kantonen@hel.fi

Päättäjä

Marjo Kyllönen
kehittämispalvelujohtaja

Liitteet (pdf)

1. KA121-SCH-66B2A862 (1)
2. doh sch
3. Sch accsessions

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.