Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2024, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3

HEL 2024-003029
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2024, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 3

Rehtori, Kampus 3

Päätös

Kampus 3 rehtori päätti vahvistaa kampus 3 käyttösuunnitelman määrärahat 12 279 000 euroa ajalle 1.1.2024-31.12.2024 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ammatillisen koulutuksen päällikkö on vahvistanut ammatillisen koulutuksen palvelukokonaisuuden käyttösuunnitelman toimintakulut ja päätöksen mukaan kampus 3 määräraha on 12 279 000 euroa.

Päätös tullut nähtäväksi 28.02.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Annele Ranta, rehtori, puhelin: 09 310 21839

annele.ranta@hel.fi

Päättäjä

Annele Ranta
rehtori, Kampus 3