Käyttösuunnitelman vahvistaminen 2024, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5

HEL 2024-003475
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 2

Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2024, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Kampus 5

Rehtori, Kampus 5

Päätös

Kampus 5 rehtori päätti vahvistaa kampus 5:n käyttösuunnitelman määrärahat 15 735,00 euroa ajalle 1.1.2024-31.12.2024 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ammatillisen koulutuksen päällikkö on vahvistanut ammatillisen koulutuksen palvelukokonaisuuden käyttösuunnitelman toimintakulut ja päätöksen mukaan kampus 5 määräraha on 15 735,00 euroa.

Päätöksen liitteeksi FPM raportti, jossa määrärahojen jakautuminen koulutuspäälliköittäin.

Päätös tullut nähtäväksi 07.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Eeva Sahlman, rehtori, puhelin: 09 31081806

eeva.sahlman@hel.fi

Päättäjä

Eeva Sahlman
rehtori, Kampus 5