Maksuhyvitys, terveydenhoidon asiakasmaksut

HEL 2024-004056
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 120

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 23 k, JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtaja