Konserniohjeen mukaisen kannan antaminen 2024, Helen Oy

HEL 2024-004496
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 37 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto