Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla Andelslagsvägensin ja Elovägens Grupphemin johtavalle ohjaajalle 1.5.2024 alkaen

HEL 2024-005394
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 54

Sijaisen määrääminen Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla Andelslagsvägens grupphemin ja Elovägens grupphemin johtavalle ohjaajalle 1.5.2024 alkaen

Vammaispalvelujen johtaja

Päätös

Vammaispalvelujen johtaja päätti, että Andelslagsvägens grupphemin ja Elovägens grupphemin johtavan ohjaajan sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- 049614 Palveluyksikön päällikkö **********

- 037301 Palveluyksikön päällikkö **********

Samalla vammaispalvelujen johtaja totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä Andelslagsvägens grupphemin ja Elovägens grupphemin johtavan ohjaajan sijaisena toimii vammaispalvelujen johtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.5.2024 alkaen toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 17.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Peter Moberg, johtava ohjaaja, puhelin: 09 310 57887

peter.moberg@hel.fi

Päättäjä

Jonna Weckström
vs. vammaispalvelujen johtaja